Acordarea de credite avantajoase

Acordarea de credite avantajoase (conf. art. 86 din Legea nr. 76/2002)


Creditele cu dobânda subventionata sunt acordate întreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si somerilor care înfiinteaza societati în scopul crearii de noi locuri de munca, din care minimum 50% pentru someri.

Creditele ANOFM au cea mai avantajoasa dobânda de pe piata.
Pentru judetele unde se înregistreaza o rata medie anuala a somajului mai mica sau egala cu rata medie anuala a somajului la nivel national se acorda credite cu o dobânda de 50% din dobânda de referinta a Bancii Nationale a României. Pentru judetele cu o rata medie anuala a somajului mai mare decât rata medie la nivel national creditele se vor acorda cu dobânda de 25% din dobânda de referinta a Bancii Nationale a României. (Dobânda de referinta se calculeaza în fiecare luna, în octombrie 2002 fiind de 23,8%).

În anul 2002, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a alocat un fond de 1000 miliarde lei pentru acordare de credite. Suma care se acorda pentru un loc de munca nou creat este de 75 milioane lei, iar anul 2003 de 100 milioane lei. Beneficiari ai creditelor pot fi agentii economici care îsi desfasoara activitatea principala în sfera productiei, turismului sau serviciilor; de credite însa mai pot beneficia si somerii care doresc sa înfiinteze mici întreprinderi. În cazul agentilor economici care obtin venituri si din comert, acestea nu va trebui sa depaseasca 49% din totalul veniturilor la sfârsitul perioadei pentru care s-a acordat creditul. Daca aceasta pondere este depasita, IMM-ul sau Cooperatia pot primi creditul numai în cazul în care, în urma aplicarii proiectului prezentat pentru creditare, se modifica structura veniturilor, iar cele realizate din activitati de comert se reduc sub limita de 49%.

Agentii economici beneficiaza de credite pentru trei categorii principale de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

* cheltuieli de capital: dotarea cu utilaje si echipamente, instalatii de lucru, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele; • constructii necesare obiectului legal de activitate;
* finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar.

Creditele pentru cheltuieli de capital pot acoperi pâna la 75% din valoarea proiectelor prezentate; limita poate urca pâna la 90% în cazul somerilor care înfiinteaza întreprinderi. Perioada de acordare a creditelor pentru cheltuieli de capital este de maximum trei ani, iar pentru materii prime si materiale de un an de zile.

În anul 2002, au fost îmbunatatite si conditiile de garantare a creditului. Astfel garantiile bancare constituite au fost limitate doar la valoarea creditului si a dobânzii aferente. Acestea se pot constitui într-un mix de garantii reale si colaterale, în diferite proportii: • bunuri imobiliare (terenurile si imobilele din mediul urban sau rural); • utilajele si bunurile imobiliare cumparate din credit; • cesiunile de încasari, contracte si planul de afaceri în functie de bonitatea firmei.

Credite cu dobanda subventionata pentru studenti
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de munca acorda credite cu dobanda subventionata, respectiv 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, persoanelor in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii.

Creditele se acorda studentilor care infiinteaza si dezvolta individual sau impreuna cu alti studenti, intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.

De asemenea, studentii beneficiaza de consultanta gratuita sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.

Pentru a beneficia de serviciile noastre,
adresati-va agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca

 

 

pageTracker._trackPageview();