Angajatori

Programe de stagiatura

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, are în vedere facilitarea învățării de către absolvenții de învățământ superior direct de la profesioniști încă de la începutul activității lor, în scopul de a ameliora tranziția de la educație la piața muncii cu asigurarea unui nivel decent de securitate socială și a unui loc de muncă de calitate.
Subvenţionarea angajatorilor care încheie un contract de stagiu - angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile acestei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar o sumă egală 2.250 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat în condiţiile Legii nr. 335/2013.

Ucenicia la locul de munca

Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, permite angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii și facilitează integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. Cadrul legislativ privind ucenicia la locul de muncă facilitează încadrarea pe piața muncii prin organizarea de stagii de ucenicie în cadrul cărora formarea profesională a ucenicilor întrunește criteriile de calitate, fiind asigurată de furnizori de formare profesională autorizați.
Angajatorii care încheie un contract de ucenicie în baza acestei legi pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie o sumă egală cu 2.250 lei. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condiţiile prezentei legi.

AtaşamentMărime
Ucenicia 2018.pdf287.38 KB

Programe de ucenicie

Programe de ucenicie

SONDAJ IN RANDUL ANGAJATORILOR SI FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA

COMUNICAT privind sondajul organizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea identificării deficitului de forţă de muncă şi nevoia de calificare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, realizează o analiză privind deficitul de forţă de muncă din economie şi nevoia de calificare, prin intermediul sondajului în rândul angajatorilor şi furnizorilor de formare profesională care se confruntă cu lipsa de personal sau cu lipsa de personal calificat.

Acest sondaj, care se va incheia la data de 31 octombrie 2013, îşi propune o analiza a lipsei de personal la nivel local, zonal şi naţional, dar şi a nevoilor companiilor de calificare si de noi meserii in raport cu oferta furnizorilor locali de formare.

Sondajul se va realiza prin intermediul unor chestionare, unul destinat angajatorilor şi celălalt destinat furnizorilor de formare profesională. Chestionarele pot fi descărcate de pe pagina de internet a agenţiei. Acestea sunt atat in format word cât şi PDF.

Având în vedere că experienţa dumneavoastră este importantă pentru acţiunile pe care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate să le întreprindă în scopul calităţii serviciilor, vă invită, ca în funcţie de tipul de firmă, să completaţi unul dintre chestionare.

Pentru a asigura unicitatea informaţiilor cuprinse în chestionar vă invităm, să utilizaţi codurile CAEN şi codurile COR din nomenclatoarele ataşate.

Chestionarele completate pot fi trimise la adresa de email: secretariat.mpm@anofm.ro, sau prin postă, pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă , strada Avalanşei, nr 20-22, sector 4, Bucureşti cu menţiunea „ APM - analiza deficit si nevoia de calificare 2013".

Participand la acest studiu aveti oportunitatea de a contribui la identificarea de noi calificari si la realizarea unei corelari cat mai bune intre cererea si oferta de forta de munca calificata in domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea. De asemenea, in cadrul chestionarului, aveti posibilitatea de a formula opinii, sugestii si recomandari.

Raspunsurile dumneavoastra la acest chestionar sunt confidentiale si neidentificabile de catre terti.

Analiza vă va fi transmisă cel mai probabil pe parcursul trimestrului I 2014, in format electronic, ceea ce va va permite sa aveti o imagine a starii actuale a fortei de munca calificate si a calificarilor.

Intrebarile suplimentare referitoare la chestionar va rugam să le transmiteţi la adresa de email mai sus indicată.

Va multumim pentru participare si pentru timpul acordat completarii acestui chestionar.
AtaşamentMărime
Chestionar firme - FTF 2013 sust.pdf608.62 KB
Chestionar firme - FTF 2013 sust.doc637 KB
Chestionar formatori - FTF sust 2013.doc542 KB
Chestionar formatori - FTF sust 2013.pdf692.71 KB
cor.pdf698.01 KB
CAEN.pdf125.06 KB
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();