Arad

AJOFM Arad organizeaza bursa locurilor de munca

În data de 9 noiembrie 2010, AJOFM Arad organizează, la solicitarea agentului economic S.C. NADAB AUTOMOTIVE COMPONENTS S.R.L., o bursa a locurilor de muncă dedicată tuturor categoriilor de persoane.
Bursa se va desfasura in orasul Chisineu - Cris, in Sala de Sport din localitate, str. Garii nr. 52, telefon: 0257.307.160.

Anunt selectie angajatori Arad

ANUNŢÎn atenţia angajatorilor care doresc subvenţionarea cheltuielilor de formare profesională pentru proprii angajaţi, cheltuieli efectuate în cadrul programelor organizate în baza planului anual de formare profesională

 


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad
, cu sediul în Arad, str. Călugăreni nr.1 A, cod fiscal 11376249, telefon 0257/211791, tel/fax 0257/214311, e-mail arad@ajofm.anofm.ro anunţă următoarele:
În vederea acordării din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat, în data de 07.07.2008 ora 1300, va avea loc selecţia angajatorilor care organizează, în baza planului anual de formare profesională existent la nivel de angajator, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, programe derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii.
Selecţia angajatorilor se realizează în baza unor criterii administrative, de eligibilitate şi selecţie prevăzute art. 29^2 alin. (2) - (4) şi alin. (7) din H.G. nr. 174/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca, modificată şi completată, precum şi în baza prevederilor art. 8 şi art. 9 din Ordinului M.M.S.S.F. nr. 406/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
În vederea stabilirii punctajului final al programului de formare profesioanală, A.J.O.F.M. Arad a stabilit următorul criteriu de punctare:
a) 0,1 puncte pentru fiecare persoană din rândul şomerilor încadrată în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia (iulie 2007 - iunie 2008);
b) în funcţie de categoria de şomeri:
- şomeri indemnizaţi încadraţi în muncă în ultimele 12 luni - 0,1 puncte/persoană;
- şomeri neindemnizaţi încadraţi în muncă în ultimele 12 luni - 0,05 puncte/persoană;
- şomeri de etnie romă încadraţi în muncă în ultimele 12 luni - 0,1 puncte/persoană;
- şomeri tineri de lungă durată încadraţi în muncă în ultimele 12 luni - 0,1 puncte/persoană;
- şomeri din mediul rural încadraţi în muncă în ultimele 12 luni - 0,1 puncte/persoană.
Termenul limită pentru depunerea documentaţiei: 07.07.2008, ora 1100.


Adresa la care trebuie depuse ofertele: Arad, str. Calugăreni nr.1 A, cam.1 - secretariat.


Informaţii suplimentare precum şi documentaţia se pot obţine de la Compartimentul Formare Profesională din cadrul A.J.O.F.M. Arad, tel. 211791 sau 281998 şi pe site-ul www.arad.anofm.ro.

 

Date de Contact pentru AJOFM Arad


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad

Arad, str. Călugăreni nr. 1 A

Nr. telefon: 0257.211.230

Nr. fax: 0257.264.633

E-mail: ajofm@ar.anofm.ro  

Pagina web: www.arad.anofm.ro  

 

Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad

Str. Călugăreni nr. 1 A

Nr. telefon: 0257.211.791

Nr. fax: 0257.264.633

E-mail: ajofm@ar.anofm.ro  

 

Punct de lucru Sebiș 

Str. Păcii nr. 2

Nr. telefon: 0257.310.650

Nr. fax: 0257.310.650

E-mail: adrian.stauciuc@arl.anofm.ro  

 

Punct de lucru Ineu

Str. Republicii nr. 5

Nr. telefon: 0771.022.706

E-mail: florentina.ignat@arl.anofm.ro  

 

Punct de lucru Lipova 

Str. Brancovici nr. 5

Nr. telefon: 0257.563.144

Nr. fax: 0257.563.144

E-mail: alin.horvath@ar.anofm.ro  

 

Punct de lucru Chișineu Criș

Str. Înfrățirii nr. 50

Nr. telefon: 0257.350.164

Nr. fax: 0257.350.164

E-mail: floina.mascas@arl.anofm.ro    

 

 

 

 

 

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();