Concursuri

Concurs post temporar vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 07.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul temporar vacant de Consilier, grad profesional asistent -Compartiment Achiziţii publice şi investiţii.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 24.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier, grad profesional superior - Serviciul financiar contabil - Direcția Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 31.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier juridic, grad profesional superior - Compartiment Contencios - Direcția Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 25.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei postul vacant de Consilier, grad profesional superior- Compartiment Coordonare sisteme asigurări pentru şomaj din cadrul Direcției Coordonarea Reţelei Naţionale EURES Acorduri şi Relaţii Internaţionale.

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual vacant de Consilier IA, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 17.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Referent, grad profesional debutant - Direcția Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nermabursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date, Compartiment Managementul Bazelor de Date.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de de 07.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei postul temporar vacant de Inspector, grad profesional superior - Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 13.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei postul de Consilier, grad profesional superior - Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 07.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei postul de Inspector, grad profesional superior - Serviciul financiar contabil - Direcția Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj.

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 22.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant: Referent,  grad profesional  principal -  Compartiment Analiza Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare – Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi Formare Profesională a Forţei de Muncă.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 22.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesional superior- Compartiment Formare Profesională şi Consiliere - Direcția Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare Profesională a Forţei de Muncă;

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 21.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul de Consilier, grad profesional asistent- Direcția Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare Profesională a Forţei de Muncă.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 22.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă), postul de Consilier, grad profesional principal- Serviciul planificare, monitorizare activitate EURES din cadrul Direcției Coordonarea Reţelei Naţionale EURES Acorduri şi Relaţii Internaţionale.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 29.05.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul de Consilier, grad profesional principal - Direcția Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 22.05.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul de consilier juridic, grad profesional superior - Compartiment Contencios- Direcția Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie.

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();