Concursuri

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 07.11.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier, grad profesional superior - Compartiment Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene;

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 17.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

inspector, grad profesional superior-Compartiment Formare Profesională şi Consiliere

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 17.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

inspector, grad profesional principal-Compartiment Gestiune Funcţii Publice şi Perfecţionare Profesională

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 14.10.2016, ora 10:00, la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Inspector clasa I, grad profesional superior - Compartiment Formare Profesională şi Consiliere

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 03.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier, grad profesional superior - Compartiment Managementul Bazelor de Date;

Concursuri posturi vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 14.10.2016, ora 10:00, la sediul agenţiei, următoarele posturi vacante:

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 05.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Consilier juridic, grad profesional superior- Direcţia Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie, Compartiment Metodologie Relaţii cu Publicul

Concurs post vacant consilier principal

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, Nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 28.09.2016 ora 10:00, la sediul agenţiei postul vacant din cadrul Direcţiei Contencios Legislaţia Pieţei Muncii, şi Metodologie, Compartiment Metodologie şi Relaţii cu Publicul:
Consilier clasa I, grad profesional principal - Compartiment Metodologie şi Relaţii cu Publicul;

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 30.08.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

referent, grad profesional superior-Compartiment Managementul Bazelor de Date

Concursuri posturi vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, Nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 30.08.2016 ora 11:00, la sediul agenţiei următoarele posturi vacante din cadrul Direcţiei Coordonarea Reţelei Naţionale EURES Acorduri şi Relaţii Internaţionale:

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 30.08.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

inspector, grad profesional asistent-Serviciul Financiar Contabil

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 30.06.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad profesional superior - Directia Coordonarea Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale - Serviciul Monitorizare Activitate EURES,

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 30.06.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesional superior - Compartiment Managementul Bazelor de Date

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 27.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

Inspector, grad profesional superior -Compartiment Formare Profesională

Concurs post contractual vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, nr. 20-22 sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual vacant de Director al Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile generale:

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();