Concursuri

concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 20.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

consilier, grad profesional superior -Serviciul Control şi Recuperare Debite

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 13.06.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

consilier, grad profesional debutant -Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul CA

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 09.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

consilier, grad profesional superior -Compartiment Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 05.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

consilier, grad profesional superior -Serviciul Financiar Contabil

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 05.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant: 

 consilier, grad profesional asistent -Direcţia Coordonarea Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează în zilele de 04.05.2016 proba scrisă şi 06.05.2016 interviul, la sediul instituţei, concurs/examen de promovare în grad prfesional.
Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului(până la data de 20.04.2016) şi conţin obligatoriu actele prevăzute la art.127 din Hotărârea de Guvern n. 611/2008.

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 11.04.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:
Inspector, grad profesional debutant- Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date

Concursuri posturi vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 29.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următoarele posturi vacante:

concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 25.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:
consilier, grad profesional debutant - Serviciul Acorduri Bilaterale şi Desemnare Parteneri EURES

concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 25.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:
Inspector, grad profesional asistent - compartiment Managementul Bazelor de Date

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 21.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Inspector, grad profesional principal -Serviciul Salarizare

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 21.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Inspector, grad profesional principal -Serviciul Financiar Contabil

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 17.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Consilier clasa I, grad profesional superior -Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene;

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 25.02.2016 (proba scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei următorul post vacant:

Consilier clasa I, grad profesional superior -Serviciul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 25.02.2016 (proba scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei, următorul post vacant: Auditor clasa I, grad profesional superior -Compartiment Audit Public Intern

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();