Concurs de promovare în grad

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, la sediul instituţiei (Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti), concurs/examen de promovare în grad profesional, în zilele de 26 februarie 2018, proba scrisă, şi 28 februarie 2018, interviul.
Candidaţii pot depune dosarele de concurs în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 17 februarie 2018. Dosarele de concurs trebuie să conţină, obligatoriu, actele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Persoana de contact: Elena Teodorescu, consilier superior în cadrul Direcţiei Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie, nr. telefon: 021.303.98.58, e-mail: elena.teodorescu@anofm.ro .

pageTracker._trackPageview();