Conducerea executiva a ANOFM

Secretar General Gheorghe Clement Directia Analiza Pietei Muncii si Programe de Ocupare Elena Baboi Directia Economica Mircea Hotinceanu Directia Juridica si Metodologie Veronica Dobre Directia Resurse Umane si Salarizare Marian Oprea Directia Managementul Bazelor de Date Maria Tufan Directia Audit Intern si Control Constantin Spanu Directia Relatii Internationale Directia Formare Profesionala Petrica Blanariu Tudorita Bistreanu Serviciul Comunicare si Secretariatul Consiliului de Administratie Ovidiu Vitiuc Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Gabriela Rus
pageTracker._trackPageview();