Consilier clasa I, grad profesional asistent – Direcţia Gestiune Buget Asigurări pentru Somaj

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 17.12.2014 (proba scrisă) şi 19.12.2014 (interviul), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:
Consilier clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Gestiune Buget Asigurări pentru Somaj-Compartimentul Achiziţii Publice şi Investiţii;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă:
 Pregătire de specialitate - studii univeristare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime în specialitate - minimum 1 an;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate
Programul concursului:
 17.12.2014 - ora 9.00 - proba scrisă;
 19.12.2014 - ora 12.00 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
Anunt post temp vac cons as investitii ANOFM.pdf138.27 KB
BIBLIOGRAFIE cons asist DGBAS - investitii.pdf73.32 KB
pageTracker._trackPageview();