Incadrarea absolventilor - actualizat la 14.04.2011

Absolventii care se angajeaza ( conform art. 73 din legea 76)

 

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute mai sus, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Drepturile prevazute se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

Valoarea  indicatorului social de referinţă, avută în vedere la calculul indemnizaţiei de şomaj la care persoanele menţionate mai sus ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, dacă nu s-ar fi angajat, este valoare indicatorului social de referinţă în vigoare la data angajării.

Nu beneficiază de drepturile băneşti menţionate mai sus:

-absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu

-absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

-absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de îbnvăţământ

-absolvenţii instituţiilor de învăţămţnt faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă

-absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. 1 lit. c) , iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a din legea nr. 76/2002, modificată şi completată.

Pentru a beneficia de serviciile noastre,
adresati-va agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca

 

 

pageTracker._trackPageview();