Concursuri

Anunt evaluare cunostinte si aptitudini manageriale

Avand in vedere prevederile articolului IV , alin(1) din Ordonanta de urgenta nr. 37/22.04.2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice si Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 616/05.05.2009, facem cunoscut ca in perioada 12-19.05.2009, va avea loc evaluarea cunostintelor si aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management .
Evaluarea va avea loc la sediul A.N.O.F.M. , incepand cu ora 900. Anexat prezentam graficul si comisiile.
Candidatii vor depune proiectul de management si un dosar care sa contina urmatoarele documente :
a) copie de pe cartea de identitate ;
b) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate ;
c) copie legalizata dupa diploma de studii ;
d) cazier judiciar ;
e) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, astfel cum este definita prin lege .
Proiectele de management prezentate de candidati vor fi elaborate pe o perioada de maximum 4 ani pentru directorul coordonator si cei doi directori coordonatori adjuncti si vor cuprinde urmatoarele :
a) identificarea problemelor existente in domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;
b) obiective si directii de actiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al institutiei si pentru imbunatatirea actului managerial;
c) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;
d) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economie in gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale intitutiei respective;
e) propuneri de imbunatatire a colaborarii institutionale.

Dosarele vor fi depuse la Directia Resurse Umane si Salarizare pana la data de 11.05.2009 , ora 1500.
Nu se accepta depunerea dosarelor peste termenul mai sus stabilit.

AtaşamentMărime
grafic_evaluare.PDF36.79 KB
comisii.PDF19.31 KB
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();