Licitatii ANOFM

Achizitie servicii inchiriere spatiu expozitional proiect "Fii activ la orice varsta"

Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, prin proiectul "Fii activ la orice varsta" ID 131974 va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de servicii de inchiriere de spatiu expozitional in cadrul proiectului mai-sus mentionat, numar contract POSDRU/123/4.1/S/131974.
1. Obiectul contractului: Achizitie de servicii de inchiriere de spatiu expozitional
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: cumparare directa, conform normelor procedurale interne privind achizitia publica de servicii din categoria celor cuprinse in anexa 2B la OUG 34/2006.
3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!".
4. Oferta depusa de ofertant va contine obligatoriu urmatoarele: Documente de calificare si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Caietul de sarcini.
5. Limba de redactare a ofertei: romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA. Valoarea maxima estimata este de 47.250 lei, exclusiv TVA.
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scazut.
10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
11. Adresa la care se depune oferta: ANOFM - Str. Avalansei nr. 20-22, Sector 4, Bucuresti.
12. Data publicarii: 25.06.2015
13. Data limita pentru depunere a ofertei: 03.07.2015, ora 12

AtaşamentMărime
Caiet sarcini achizitie serv inchiriere spatiu expozitional proiect Fii activ la orice varsta.pdf407.39 KB
Erata.pdf20.79 KB
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();