Lista informaţiilor de interes public

Lista informaţiilor de interes public (Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

Legea nr. 202/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
H.G. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (in atasament);

Structura organizatorică

http://www.anofm.ro/files/ORGANIGRAMA_ANOFM_20_04_2017_0.pdf

Atribuţiile departamentelor

Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul central al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, aprobat de consiliul de administraţie.

Programul de funcţionare

Luni - Joi: 8.00 - 16.30

Vineri: 8.00 - 14.00

Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă audienţe lunar, în prima şi a treia zi de marţi, în intervalul orar 11.00-12.00. Programările se fac la telefon: 021.303.98.31 și prin e-mail la adresa anofm@anofm.ro

Secretarul general al ANOFM acordă audiențe a doua şi a patra zi de marţi, interval orar 11.00 - 12.00. Programările se fac la telefon 021.303.98.57 şi prin email la adresa anofm@anofm.ro

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice

Pot fi vizualizate la secţiunea Despre noi / Conducere

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

Alice Dumitriu, inspector superior, Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie, mass.media@anofm.ro  

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet 

Pot fi vizualizate la secţiunea Contact ANOFM

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Pot fi vizualizate la secţiunea Informaţii publice/Economic

Programele şi strategiile proprii

Pot fi vizualizate la secţiunea Piaţa muncii


 Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii;   

Model cerere de informaţii de interes public; 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice 

Model reclamaţie administrativă

AtaşamentMărime
ROF ANOFM 2018.pdf613.85 KB
pageTracker._trackPageview();