2012

5.316 locuri de muncă vacante în perioada 27 decembrie 2012– 2 ianuarie 2013

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 5.316 locuri de muncă, în perioada 27 decembrie 2012- 2 ianuarie 2013.

Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ:
Cluj- 812, Municipiul Bucureşti- 512, Iaşi- 500, Hunedoara- 338, Călăraşi- 336, Ilfov- 303, Constanţa-249, Braşov- 179, Arad- 156, Harghita- 151, Timiş- 148, Dolj- 136, Brăila- 123, Tulcea- 115, Sibiu-114, Satu Mare- 100, Bistriţa- Năsăud-100, Vaslui- 97, Covasna - 78, Dâmboviţa- 72, Neamţ- 71, Giurgiu- 63, Gorj- 53, Argeş- 52, Alba- 50, Vâlcea- 48, Botoşani-45, Maramureş- 40, Prahova- 39, Vrancea-33, Teleorman- 33, Bihor- 30, Galaţi- 27, Ialomiţa- 26, Sălaj- 24, Mureş- 19, Suceava- 15, Olt- 9, Mehedinţi- 7, Buzău- 6, Caraş-Severin-6, Bacău-1 locuri de muncă.

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 694 locuri de muncă, după cum urmează: ingineri şi subingineri: (inginer mecanic- 17, inginer de sistem software- 13 etc.), analist servicii client- 118, programator- 48, asistent medical generalist- 40, consilier vânzări asigurări-12, director vânzători- 10, medic rezident- 10 etc.

Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 4.622 locuri de muncă, dintre care:

-operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice - 439;
-muncitor necalificat în industria confecţiilor- 314;
- muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor- 313;
-confecţioner-asamblor articole din textile - 304;
-sudor-221;
-muncitor necalificat în agricultură- 180;
-agent de securitate- 120;
-îngrijitor clădiri- 52;
-femeie de serviciu- 45;
- infirmier/infirmieră- 42 etc;

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php , unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

6.143 locuri de muncă vacante în perioada 20-26 decembrie 2012

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 6.143 locuri de muncă, în perioada 20-26 decembrie 2012. Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ:
Cluj- 937, Municipiul Bucureşti- 684, Iaşi- 508, Hunedoara- 337, Ilfov- 319, Călăraşi- 301, Braşov- 250, Arad- 208, Timiş-175, Harghita- 154, Dolj- 152, Bistriţa-Năsăud- 141, Alba-139, Sibiu-138, Brăila- 128, Tulcea- 123, Vaslui- 115, Satu Mare- 109, Argeş- 104, Covasna- 99, Giurgiu- 93, Vâlcea- 92, Dâmboviţa- 76, Neamţ- 74, Gorj- 70, Prahova- 64, Mureş- 61, Botoşani-55, Bacău- 53, Teleorman-51, Maramureş- 48, Suceava- 39, Bihor-38, Constanţa- 37, Vrancea- 35, Ialomiţa- 31, Galaţi- 26, Sălaj- 25, Olt-21, Buzău- 19, Mehedinţi-7, Caraş-Severin-7 locuri de muncă.

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 804 locuri de muncă, după cum urmează: ingineri şi subingineri: (inginer mecanic- 39, inginer construcţii civile, industriale şi agricole- 17, inginer de sistem software- 14 etc.), analist servicii client- 115, asistent medical generalist- 51, programator- 47, consilier vânzări asigurări-14, medic resident- 12, consilier juridic- 11 etc.

Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 5.339 locuri de muncă, dintre care:

-operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice - 467;
-muncitor necalificat în industria confecţiilor- 388;
-confecţioner-asamblor articole din textile - 360;
- muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor- 322;
-agent de securitate- 232;
-muncitor necalificat în agricultură- 190;
-lăcăutş mecanic-106;
-sudor-104;
-lucrător comercial- 87 etc.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php , unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

6.260 locuri de muncă vacante în perioada 13-19 decembrie 2012

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 6.260 locuri de muncă, în perioada 13-19 decembrie 2012. Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ:
Cluj- 865, Iaşi- 599, Municipiul Bucureşti- 561, Călăraşi- 347, Hunedoara- 347, Ilfov- 316, Braşov- 237, Timiş- 181, Alba- 180, Sibiu- 152, Arad- 146, Dolj- 144, Tulcea- 143, Bistriţa-Năsăud- 143, Harghita- 141, Vâlcea- 132, Covasna- 120, Vaslui- 119, Satu Mare- 113, Constanţa- 109, Mureş- 103, Giurgiu- 102, Argeş- 97, Neamţ- 95, Botoşani- 89, Prahova- 82, Brăila- 71, Gorj- 63, Teleorman- 62, Dâmboviţa- 61, Bihor- 51, Sălaj- 49, Maramureş- 47, Ialomiţa- 44, Galaţi- 40, Vrancea- 34, Suceava- 23, Buzău-17, Olt- 15, Caraş-Severin- 11, Mehedinţi- 5, Bacău- 4 locuri de muncă.

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 613 locuri de muncă, după cum urmează: ingineri şi subingineri: (inginer mecanic- 46, inginer de sistem software-16, inginer construcţii civile, industriale şi agricole- 15, inginer de sistem în informatică- 7 etc.), programator- 36, asistent medical generalist- 39, medic resident- 16, consilier vânzări asigurări-14, consilier financiar-bancar-10, manager-9, director vânzări-7, manager de zonă-7 etc.

Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 5.647 locuri de muncă, dintre care:

-operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice - 534;
-muncitor necalificat în industria confecţiilor- 442;
-confecţioner-asamblor articole din textile - 375;
- muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor- 233;
-agent de securitate- 210;
-muncitor necalificat în agricultură- 187;
-şofer de autoturisme şi camionete- 123;
-lucrător comercial- 114;
-vânzător-113;
-şofer autocamion/maşină de mare tonaj-106 etc.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php , unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 14 ani de activitate

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aniversează luni, 10 decembrie 2012, 14 ani de activitate pe piaţa forţei de muncă din România.Istoria Serviciului Public de Ocupare a început în anul 1998, o data cu înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, care a devenit, doi ani mai târziu, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Schimbarea intervenită nu a vizat doar titulatura, ci şi transformarea organizaţiei dintr-o instituţie care se ocupa cu plata drepturilor băneşti ale şomerilor, într-un furnizor de servicii pentru persoanele care doresc un loc de muncă, dar şi pentru angajatori, în prezent oferind o gamă variată de servicii, precum: consiliere profesională, cursuri de formare şi reconversie profesională, servicii de mediere a muncii atât pe plan intern, cât şi în spaţiul UE/SEE prin intermediul reţelei EURES, servicii de preconcediere, subvenţionarea locurilor de muncă etc.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are în subordine Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, 41 de agenţii judeţene (în cadrul cărora, funcţionează 71 de agenţii locale şi 144 puncte de lucru), 23 de centre proprii de formare profesională în 22 de judeţe şi 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor, precum şi Centrul Naţional pentru Formarea Profesională a Personalului Propriu Râşnov.
ANOFM transpune în activitatea sa curentă îndemnul din sloganul instituţiei "Fii activ!", fiind interesată să îşi diversifice serviciile acordate tuturor categoriilor de beneficiari.
Astfel, pe parcursul anului 2012, agenţia a derulat, atât la nivel central, cât şi prin intermediul structurilor sale teritoriale, campanii de informare destinate tinerilor, dar şi angajatorilor cu privire la prevederile legii privind angajarea elevilor şi studenţilor pe timpul vacanţei de vară, la modificările aduse legii uceniciei, considerându-le a fi o modalitate practică şi eficientă de a facilita accesul acestora pe piaţa muncii.
Tot tinerilor, absolvenţi ai diferitelor forme de învăţământ, s-a adresat şi activitatea de popularizare a prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modficările şi completările ulterioare, în scopul facilitării integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.
Permanenta preocupare pentru diversificarea serviciilor oferite şi adaptarea acestora la cerinţele beneficiarilor nostri a determinat modernizarea portalului www.semm.ro, Serviciul Electronic de Mediere a Muncii. Portalul Locurilor de muncă vacante este un serviciu gratuit, al cărui scop este de a sprijini cu informaţii pe de o parte, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pe de altă parte, angajatorii în a găsii forţa de muncă necesară, în condiţii de securitate şi confidenţialitate garantate. Acest portal conferă vizibilitate la nivel naţional şi internaţional asupra cererii de forţă de muncă în România, sprijină mobilitatea forţei de muncă şi totodată şi dezvoltarea economică, facilitează activitatea agenţilor economici de declarare, conform legii, a locurilor de muncă vacante la ANOFM.
Convinşi fiind că numai împreună cu alte instituţii/organizaţii putem aduce plus-valoare activităţii noastre, ne putem diversifica şi îmbunătăţii rezultatele, în anul pe care îl încheiem curând, am acordat un interes deosebit întăririi colaborării instituţionale. Au fost încheiate protocoale de colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, Inspecţia Muncii, Agentia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru IMM - uri, Centrul Naţional "România Digitală", Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor "SED LEX".
Comisia Europeană are ca prioritate pentru anul următor promovarea unor iniţiative care să conducă în primul rând la ieşirea din criza economică, alături de revenirea la creşterea durabilă. În acest context, Serviciul Public de Ocupare din România va continua să se adapteze la realităţile socio-economice urmărind ca, prin întreaga sa activitate, să contribuie la atingerea unui grad de ocupare cât mai mare pe piaţa muncii.


Mereu alături de beneficiarii şi colaboratorii săi,


Echipa ANOFM

 

6.463 locuri de muncă vacante în perioada 6-12 decembrie 2012

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 6.463 locuri de muncă, în perioada 6-12 decembrie 2012.

Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ:
Cluj- 1102, Iaşi- 659, Municipiul Bucureşti- 542, Călăraşi- 344, Hunedoara- 334, Ilfov- 303, Timiş- 193, Satu Mare- 166, Tulcea- 165, Dolj- 162,Vâlcea- 156, Sibiu- 145, Harghita- 143, Bistriţa-Năsăud- 141, Braşov- 140, Alba- 136, Covasna- 130, Mureş- 115, Constanţa- 109, Neamţ- 108, Argeş- 106, Arad- 100, Giurgiu- 99, Teleorman- 91, Gorj- 81, Brăila- 77, Botoşani- 76, Vaslui- 72, Dâmboviţa- 71, Suceava- 69, Prahova- 64, Ialomiţa- 44, Vrancea- 38, Galaţi- 38, Sălaj- 32, Olt- 28, Bihor- 28, Maramureş- 27, Buzău- 17, Caraş-Severin- 8, Mehedinţi- 4 locuri de muncă.

La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 578 locuri de muncă, după cum urmează: ingineri şi subingineri: (inginer mecanic- 46, inginer de sistem software-27, inginer construcţii civile, industriale şi agricole- 12, inginer nave- 10 etc.), programator- 49, asistent medical generalist-42, inspector asigurări-14, analist-13, sculptor- 11, şef department mărfuri alimentare/nealimentare- 9, manager- 8 etc.

Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 5.885 locuri de muncă, dintre care:

-operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice - 520;
-muncitor necalificat în industria confecţiilor- 484;
-confecţioner-asamblor articole din textile - 362;
-agent de securitate- 206;
-muncitor necalificat în agricultură- 186;
- muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor- 180;
-sudor- 142;
-lucrător comercial- 125;
-lăcătuş construcţii metalice şi navale- 114;
-lăcătuş mecanic- 85 etc.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php , unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.

 

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();