Medierea muncii

Medierea muncii (conform art. 59 din Legea 76/2002)


Serviciile de mediere a muncii sunt activităţile prin care se realizează punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a  identifica locurile de muncă vacante şi de a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Serviciile de mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit şi constau:

- în oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea acestora sprecum şi prin organizarea de burse ale locurilor de munca;

- medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

- preselecţia candidatilor corespunzător cerintelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere.

Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de somaj trebuie să depuna o cerere la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luaţi în evidentă în vederea medierii şi, în cazul neîncadrarii în muncă, să reinnoiască cererea la 6 luni.

De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, şi persoanele care:

-ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

-au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

-cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

-nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie.

Medierea muncii se poate realiza şi contracost de către furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditaţi de ANOFM.

ANOFM organizeaza în fiecare an o bursa generala a locurilor de muncă şi alte burse pentru grupuri ţintă cum ar fi pentru absolvenţi, pentru persoanele de etnie romă, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

Pentru a beneficia de serviciile noastre, adresaţi-vă agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

 

 

 

pageTracker._trackPageview();