Eures

Preluare în banca de date a dosarelor pentru solicitanţii de locuri de muncă în Germania privind personalul muncitor oaspete

 

 Agenţia Naţională
Pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
organizează prin  Agenţiile
Judeţene  Pentru Ocuparea Forţei
de Muncă  în perioada 24.03.2008-
30.04.2008                  
activitatea  de preluare în banca
de date a  dosarelor pentru solicitanţii
de locuri de muncă în  Germania în baza
Convenţiei privind personalul muncitor oaspete.

 

Dosarele se vor depune la  Agenţiile Judeţene  Pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi
vor cuprinde următoarele documente:

-  Copie B.I. sau C.I.

-  Copie paşaport

-   Cazier judiciar

- Certificat medical
eliberat de un cabinet de medicina muncii conform H.G. 850/2002

- Copie legalizată
la notariat a diplomei de calificare

- Traducerea în limba
germană a diplomei de calificare cu ştampila şi
semnătura          

traducătorului

- Copie legalizată
la notariat a carnetului de muncă 
integral

- Traducerea in limba
germană a carnetului de muncă integral cu semnătura şi   

ştampila
traducătorului

- Declaraţie  pe proprie răspundere legalizată
notarial cu privire la numărul de copii

 minori aflaţi in întreţinere

- Declaraţie pe
proprie răspundere legalizata notarial că nu primiţi pensie de

 invaliditate

- Adeverinţă
de la Serviciul
de Asistenţă  Socială sau
de la Primărie
din care să

rezulte că aţi
notificat intenţia de a lucra in străinătate  în cazul în care aveţi

copii minori în
întreţinere

- Lebenslauf  -CV in limba germană

- 2 fotografii tip
paşaport 

 

 Profilul candidaţilor
precum şi domeniile de angajare sunt următoarele:

 

 

-      Profilul
candidaţilor / Grupe de ocupaţii

Nr.

crt.

Ocupaţie

Cerinţe profesionale

Oferte de locuri de muncă

1.

Agricultor, grădinar, lucrător forestier,
mecanic de maşini agricole

- Studiu absolvit / calificare profesională
încheiată sau experienţă profesională echivalentă

- Cunoştinţe de limba germană: bune -
satisfăcătoare

- asociaţii familiare

- firme mici

2.

Asistenţa medicală

- Studiu absolvit / calificare profesională
încheiată

- Experienţa profesională în domeniu

- Cunoştinţe de limba germană:

Foarte bune - bune

- îngrijire de urgenţă

- centru de îngrijire

- case de bătrâni

3.

Meşteşugari

- zidar

- electrician

- zugrav

- lăcătuş

- sudor

- strungar / frezor cu

cunoştinţe CNC

- Studiu absolvit / calificare profesională
încheiată + experienţă profesională în domeniu

- Calificare bună

- Cunoştinţe bune de limba germană

- firme mijlocii

- asociaţii familiare

- concerne

4.

Măcelar / Tranşator

- Calificare profesională încheiată

- Experienţă profesională în domeniu

- Cunoştinţe de limba germană specifice
domeniului

- firme mijlocii

- firme mari

5.

Ajutor menaj

- Calificarea profesională nu este necesară

- Eventual permis de conducere şi
experienţă în conducere

- Nefumător / Nefumătoare

- Cunoştinţe bune de limba germană

- gospodării private

6.

Bucătar / Bucătăreasă

- Calificare profesională încheiată sau
experienţă profesională echivalentă

- Cunoştinţe de limba germană:

bune - satisfăcătoare

- firme familiare mijlocii în Germania de Vest

7.

Chelner / Chelneriţe

- Calificare profesională încheiată +
experienţă profesională în domeniu

- Cunoştinţe foarte bune - bune de limba
germană

- Avantaj suplimentar : cunoştinţe de limba
engleză

- firme familiare mijlocii în Germania de Vest

- concerne

8.

Specialişti în domeniul hotelier

 

Pentru servirea micului dejun, curăţenie,
cameriste şi recepţie

- Calificare profesională încheiată  + experienţă profesională în
domeniu

- Cunoştinţe bune de limba germană

- Avantaj suplimentar : cunoştinţe de limba
engleză

- firme familiare mijlocii în Germania de Vest

- concerne

9.

Specialişti în domeniul gastronomiei de sistem

- Toate meseriile gastronomice

- Vânzătoare / vânzător (bunuri de consum sau
cu referire la gastronomie )

- Asistenţi agricoli

- Economistă / Economist

- Asistentă / Asistent de vânzări

- Absolventă / Absolvent al Academiei de Studii
Economice, specializare, Management de Afaceri preferabil cu aprofundare pe
hotelărie / gastronomie

- Cunoştinţe bune de limba germană

- firme din gastronomia de sistem, în special oferte de
la firma McDonald΄s din Germania de Sud

 

 

Menţiune:

  Candidaţii
vor avea bune si foarte bune cunoştinţe de limba Germană.

Se acceptă: - candidaţi cu specializare de
şcoală profesională, colegiu profesional cu o durată de
minim 2 ani, studiu încheiat.

 

Pentru aceste două categorii nu este neapărat
obligatoriu să se dovedească activitatea în domeniul calificării
respective. Candidaţii pot fi acceptaţi pentru a lucra ca
lucrător oaspete imediat după terminarea calificării.

 

˚ 
Candidaţii cu certificate în urma unor cursuri de calificare de 3
până la 6 luni au nevoie de minim 1 an experienţă
profesională în meseria respectivă.

 

˚ 
Candidaţii care nu au nici un certificat de calificare sau cei ale
căror certificate de calificare nu sunt corespunzătoare
ocupaţiei dorite, trebuie să dovedească minim 3 ani de experienţă
profesională în domeniul respectiv.

 

 

Şansa Dumneavoastră ocupaţională

 

Personal calificat în gastronomia de sistem

 

Hotărâţi-vă pentru o meserie
interesantă, de viitor, cu multe posibilităţi individuale de
carieră şi dezvoltare!

 

Cercetările efectuate anual demonstrează
că firmele din gastronomia de sistem au o creştere continuă,
atât din punct de vedere al numărului, cât şi ca cifră de
afaceri.

Printre cele mai mari firme din gastronomia de sistem se
numără:

McDonald΄s, LSG Lufthansa-Service-GmbH, Burger King,
Tank & Rast, Nordsee, etc.

 

Firmele din gastronomia de sistem sunt parteneri ai ZAV
şi oferă în mod regulat posibilităţi de angajare.

 

Începeţi cariera Dvs. ca şi personal în sistem
de rotaţie. Dezvoltaţi-vă în cadrul firmei ca Assistent -
Manager până la Store Manager
!

 

Ce calificări sunt necesare pentru candidaţii
la o ocupaţie în gastronomia de sistem ?

 

În principiu, pot lua parte la convenţia pentru
personal muncitor oaspete tinerii care au o calificare profesională
încheiată, în meseria pe care o doresc să o practice în Germania.

Pentru gastronomia de sistem este vorba în special de
următoarele calificări profesionale:

 

-      toate meseriile
gastronomice;

-      vânzătoare /
vânzător ( bunuri de consum sau cu referire la gastronomie );

-      asistenţi agricoli;

-      economist /
economistă;

-      asistent de vânzări
/ asistentă de vânzări;

-      absolvenţi şi
absolvente ai Academiei de studii Economice - specializare Management de
afaceri, preferabil cu aprofundare pe hotelărie / gastronomie.

 

Pentru toţi candidaţii se cer bune
cunoştinţe de limba germană.

 

Salarizare în conformitate cu tarifele standard.

 

Vă stăm la dispoziţie pentru
întrebări suplimentare!

 

 

 

Preluare în banca de date a dosarelor pentru solicitanţii de locuri de muncă în Germania în domeniul agricol

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează prin Agenţiile Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă în perioada 24.03.2008 - 30 .04.2008 activitatea de preluare în banca de date a dosarelor pentru solicitanţii de locuri de muncă în Germania în domeniul agricol .

Dosarele se vor depune la Agenţiile Locale şi Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Munca şi vor cuprinde următoarele documente:

- Copie paşaport

- Cazier judiciar

- Certificat medical eliberat de un cabinet de medicina muncii conform H.G. 850/2002

- Copie legalizată la notariat a diplomei de studii

- Copie legalizată la notariat a carnetului de muncă integral

- Dovada experienţei în agricultură

- Declaraţie pe proprie răspundere legalizată notarial cu privire la numărul de copii minori aflaţi in întreţinere

- Declaraţie pe proprie răspundere legalizata notarial că nu primiţi pensie de invaliditate

- Adeverinţă de la Serviciul de Asistenţă Socială sau de la Primărie din care să rezulte că aţi notificat intenţia de a lucra in străinătate în cazul în care aveţi copii minori în întreţinere

- CV

- 2 fotografii tip paşaport

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();