Munca in Strainatate

Am lucrat timp de 15 ani în România. În ultimul an am lucrat legal în Spania dar angajatorul m-a anunţat că voi fi disponibilizat. Pot să primesc ajutor de şomaj în Spania?

Da, conform prevederilor comunitare, ajutorul de şomaj se acordă în statul în care v-aţi desfăşurat ultima activitate, în cazul dvs. în Spania. Pentru acordarea ajutorului de şomaj trebuie să vă adresaţi SPEE-ului din localitatea în care aveţi reşedinţa. În mod similar, dacă aţi fi lucrat în alt stat membru şi aţi fi fost disponibilizat, ar fi trebuit să vă adresaţi instituţiei competente în materie de şomaj din statul respectiv, de regula instituţia locală de care aparţineţi cu reşedinţa.

Am lucrat timp de 6 luni în Irlanda. Imediat după încetarea contractului de muncă, am solicitat ajutor de şomaj, dar instituţia irlandeză mi-a respins cererea pe motiv că perioada în care mi s-au reţinut contribuţii de şomaj în Irlanda nu este suficientă pentru a primi ajutorul de şomaj. Cum trebuie să procedez în acest caz, mă pot întoarce şi pot beneficia de ajutor de şomaj în România? Menţionez că înainte de plecarea în Irlanda, am lucrat timp de 7 ani în România, dar intenţia mea este să rămân în Irlanda.

Nu, nu puteţi beneficia de ajutor de şomaj în România pentru că acest tip de prestaţie se solicită, de regulă, în statul în care aţi lucrat şi aţi fost asigurat înainte de pierderea locului de muncă (în cazul dvs. Irlanda). În schimb, puteţi beneficia de prevederea europeană referitoare la totalizarea perioadelor de asigurare. În acest scop, veţi contacta agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa (după caz, agenţiile judeţene – AJOFM, sau agenţia Municipiului Bucureşti - AMOFM) şi veţi solicita formularul U1 sau E 301 în care agenţia teritorială va certifica că aţi realizat o perioadă de activitate şi de asigurare pentru şomaj de 7 ani în România. Pe baza acestui formular, perioada contributivă realizată în România se va cumula cu perioada contributivă din Irlanda şi astfel poate fi îndeplinită condiţia stagiului minim de cotizare pentru şomaj prevăzut de legislaţia irlandeză.

Trebuie să ajung în ţară pentru a solicita formularul care certifică perioadele de asigurare din România?

Nu, nu trebuie să vă deplasaţi special pentru a solicita formularul. Acesta poate fi solicitat personal dacă sunteţi în ţară, dar şi prin scrisoare trimisă prin poştă pe adresa agenţiei teritoriale de care aparţineţi cu domiciliul/reşedinţa, sau pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în calitate de organism de legătură. De asemenea, poate fi solicitat agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă direct de către instituţia irlandeză sau prin intermediul ANOFM. Datele de contact necesare sunt afişate pe site-ul nostru.

Trebuie să transmit şi alte documente pentru a primi formularul care atestă stagiul de cotizare din România?

Da, cererea prin care dvs. solicitaţi eliberarea formularului respectiv trebuie să fie întotdeauna însoţită de o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului românesc, precum şi de o copie a carnetului de muncă pentru perioadele de activitate desfăşurate până la data de 1 ianuarie 2011. În cazul în care aţi lucrat în România ulterior acestei date, trebuie să prezentaţi copia adeverinţei de vechime de la fostul angajator, sau, după caz, foştii angajatori. Aceste documente sunt absolut necesare pentru identificarea şi cerificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj. Şi nu uitaţi: în cazul în care nu sunteţi în România pentru a ridica personal formularul, în cerere trebuie să indicaţi adresa postală la care doriţi să vă fie expediat acesta.

Cum pot să transmit cererea şi documentele necesare pentru certificarea stagiului de cotizare?

Dacă sunteţi în România, vă recomandăm să trimiteţi solicitarea dvs. şi documentele menţionate direct agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa; dacă sunteţi în alt stat membru, puteţi folosi aceeaşi modalitate sau le puteţi transmite ANOFM, prin postă, la următoarea adresă:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Direcţia Relaţii Internaţionale, Eures şi Mediere
Str. Avalanşei nr. 22 – 24, sector 4, 040303 Bucureşti
România

sau,prin e-mail, la adresa: adriana.pert@anofm.ro sau anca.dan@anofm.ro

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();