Munca in Strainatate

Franţa a extins accesul cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii

Guvernul Republicii Franceze a publicat, în data de 11 octombrie 2012, decretul privind aprobarea listei extinse de meserii deschise cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Hexagon. Noua listă cuprinde 291 de meserii, cu 141 de meserii mai multe decât erau până la acest moment. Cele 291 de meserii reprezintă peste 72% din numărul total de meserii recunoscute pe piaţa muncii franceze. Criteriul care a stat la baza adăugării de noi meserii a fost acela al raportului dintre cererea şi oferta existente pe piaţa muncii pentru fiecare meserie în parte.
Franţa face parte dintre statele UE care menţin încă restricţiile privind accesul pe piaţa muncii pentru muncitorii români şi bulgari..
Restricţiile, cu caracter tranzitoriu, vor fi ridicate cel târziu la 31 decembrie 2013, în conformitate cu Tratatul de aderare la UE a celor două state.
Lista completă a celor 291 de meserii poate fi vizualizată la adresa: http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_du_01-10-212.pdf

 

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor din U.E. / S.E.E., sunt stabilite prin legislaţia statului de destinaţie şi prin legislaţia comunitară.

Drepturi fundamentale:
• de a lucra şi a alege în mod liber profesia;
• de afiliere sindicală liberă: toţi lucrătorii au dreptul de a adera la un sindicat pentru a-şi promova şi apăra interesele economice şi sociale;
• de negociere colectivă: modalitatea prin care se stabilesc condiţiile de muncă şi drepturile şi obligaţiile;
• de participare la grevă. Greva reprezintă suspendarea activităţii economice. Exercitarea dreptului de grevă nu afectează relaţia de muncă dar, pe toată durata acesteia, contractul de muncă se consideră suspendat;
• de participare la adunările generale ale societăţii;
• la promovare şi formare profesională, în vederea prestării unei activităţi calificate. Presupune actualizarea cunoştinţelor, a abilităţilor economice şi creşterea competenţei profesionale;
• la nediscriminare pe motiv de sex, stare civilă, vârstă, rasă, limbă, condiţie socială, idei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat;
• la integritate fizică şi la o politică de protecţie şi igienă corespunzătoare;
• la respectarea intimităţii şi demnităţii .

Drepturi izvorâte din contractul de muncă:
• dreptul la plata salariului;
• dreptul la plata orelor suplimentare;
• dreptul la efectuarea concediului de odihnă, sărbători legale etc.

Prestaţii de securitate socială stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• prestaţii de boală;
• indemnizaţii de maternitate şi de paternitate asimilate;
• indemnizaţii de invaliditate;
• prestaţii pentru limită de vârstă;
• prestaţii de urmaş;
• prestaţii în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale;
• ajutoarele de deces;
• ajutoarele de şomaj;
• prestaţii de prepensionare;
• prestaţii familiale.

Principii generale stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• egalitate de tratament cu cetăţenii statului de destinaţie: acordarea aceloraşi drepturi şi impunerea aceloraşi obligaţii de securitate socială;
• totalizarea perioadelor de asigurare realizate în statele membre ale U.E. ;
• exportul prestaţiilor - dreptul de a beneficia pe teritoriul statului de domiciliu de prestaţiile dobândite în statele membre ale U.E. în care a fost desfăşurată activitatea.

Documente necesare pentru depunerea dosarului pentru stagiari în Franţa

CONTRACT DE MUNCA IN 4 EXEMPLARE

 • FISA CANDIDATULUI in limba Franceza
 • CV in limba Franceza
 • Copie BI sau CI si Paşaport valabile
 • Copii xerox după toate diplomele de studii
 • Traducerea diplomelor în limba franceză
 • Copie xerox a cărţii de muncă
 • Traducerea cărţii de muncă în limba franceză
 • Cazier judiciar -valabil fără antecedente penale
 • Traducerea cazierului în limba franceză
 • Copie xerox a certificatului medical - valabil
 • Doua fotografii tip paşaport

 

Documente necesare pentru depunerea dosarului pentru stagiari în Elveţia

CONTRACT DE MUNCA IN 2 EXEMPLARE

 • Cerere de aprobare stagiatura
 • CV in una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Copie BI sau CI si Paşaport valabile
 • Copii xerox după toate diplomele de studii si calificare
 • Traducerea diplomelor în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Copie xerox a cărţii de munca
 • Traducerea cărţi de muncă în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Cazier judiciar -valabil fără antecedente penale
 • Traducerea cazierului în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Doua fotografii tip paşaport

 

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();