Munca in Strainatate

Am lucrat 4 ani în Cipru, dar am fost disponibilizat şi, având în vedere faptul că nu mi-am găsit un loc de muncă în această ţară, intenţionez să mă întorc în România. Pot primi ajutor de şomaj în România?

Pentru a putea beneficia de ajutor de şomaj în România, trebuie să lucraţi şi să fiţi asigurat pentru şomaj după reîntoarcerea în ţară, chiar dacă numai pentru o perioada scurtă. Presupunem, de exemplu, că, după reîntoarcerea în România, lucraţi 3 luni în baza unui contract de muncă pe perioada determinată. După încetarea contractului puteţi solicita acordarea ajutorului de şomaj în România deşi perioada de asigurare pentru şomaj realizată potrivit legislaţiei române este mai mică (3 luni) decât stagiul minim de cotizare pe care trebuie să îl realizaţi pentru a primi ajutor de şomaj (12 luni în ultimele 24 de luni care preced intrarea în şomaj). Într-un astfel de caz, perioada contributivă de 3 luni realizată în România se va totaliza cu perioada contributivă de 4 ani realizată în Cipru şi certificată prin formularul E 301 sau U1 eliberat de instituţia competentă din această ţară şi astfel va fi îndeplinită condiţia stagiului minim. Vă rugăm să reţineţi însă că, pe lângă această condiţie, trebuie să îndepliniţi toate celelalte condiţii prevăzute de legislaţia română pentru acordarea ajutorului de şomaj.

Perioadele de activitate şi de plată contribuţii pentru şomaj în Cipru se pot dovedi cu documente emise de angajator?

Nu, în nici un caz, trebuie să vă fie foarte clar că singurele documente care certifică perioadele de activitatea şi asigurare pentru şomaj realizate într-un stat membru şi sunt luate în considerare în vederea stabilirii dreptului la ajutor de şomaj în alt stat membru sunt formularele europene stabilite în acest scop şi emise de instituţiile competente în materie de şomaj din statul în care aţi lucrat şi aţi fost asigurat.

Trebuie să solicit eu acest formular sau îl poate solicita agenţia teritorială care se ocupă de dosarul meu de şomaj?

Demersurile de obţinere a formularului de la instituţia competentă din Cipru (sau, după caz, din orice alt stat membru în care aţi lucrat) se pot face fie de către dvs. contactând direct instituţia respectivă, fie de către AJOFM/AMOFM, sau prin intermediul ANOFM, la solicitarea dvs. Este de preferat însă să solicitaţi dvs. acest formular înainte de întoarcerea în ţară pentru a evita timpul mai lung de aşteptare pe care îl implică uneori corespondenţa între instituţiile competente ale statelor membre şi care poate conduce la stabilirea cu întârziere a dreptului dvs. la ajutor de şomaj (în absenţa acestui formular).

Dacă obţin ajutorul de şomaj în România prin totalizarea perioadelor de asigurare, cum se stabileşte durata perioadei de indemnizare pentru şomaj şi suma pe care o primesc ca ajutor de şomaj?

În acest caz, dreptul la ajutor de şomaj se va stabili în conformitate cu legislaţia română. Perioada de indemnizare se stabileşte în raport cu stagiul de cotizare pentru şomaj constituit prin totalizarea perioadelor contributive realizate în România şi în alt stat membru. În schimb, la stabilirea cuantumului ajutorului de şomaj nu se va lua în considerare salariul sau venitul pe care l-aţi obţinut în celălalt stat membru, calculul se va face pe baza salariului/venitului pe care l-aţi primit/realizat pentru ultima activitate din România. În mod similar, dacă solicitaţi acordarea ajutorului de şomaj în statul membru în care v-aţi desfăşurat ultima activitate, durata perioadei de indemnizare şi cuantumul ajutorului de şomaj se vor stabili potrivit legislaţiei statului membru respectiv.

Care sunt formularele europene prin care se certifică informaţiile referitoare la membrii de familie?

Formularul E 302 sau formularul U006. Acesta din urma nu circulă însă decât între instituţii, ceea ce înseamnă că instituţia care vă stabileşte dreptul la şomaj îl va solicita ANOFM sau AJOFM. Persoana interesată poate însă să solicite direct la AJOFM/AMOFM sau ANOFM formularul E 302.

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();