Ce condiţii trebuie să îndeplinească cumulativ o persoană pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj?

• are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii;
• nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare, respectiv 500 ron;
• nu îndeplineşte condiţiile de pensionare, conform legii;
• este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in a cărei raza teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.

pageTracker._trackPageview();