Cum procedez dacă sunt şomer şi îmi schimb domiciliul sau reşedinţa?

In cazul în care somerul îşi schimba domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dosarul de şomaj va fi transferat agenţiei locale pentru ocuparea forţei de munca sau punctului de lucru în a cãrui raza îşi are noul domiciliu sau reşedinţa, în baza cererii depuse la agenţia localã pentru ocuparea forţei de munca sau la punctul de lucru unde este înregistrat, anexându-se o copie de pe actul de identitate care atesta schimbarea domiciliului.

pageTracker._trackPageview();