În ce constau serviciile de preconcediere?

Constituie servicii de preconcediere, in principal, urmãtoarele activitãţi:
o informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionalã;
o plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitãţi de cãutare a unui loc de munca;
o reorientarea profesionalã in cadrul unitãţii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
o sondarea opiniei salariaţilor si consilierea acestora cu privire la mãsurile de combatere a somajului.
pageTracker._trackPageview();