Cine beneficiază, gratuit, de serviciile de formare profesională?

Şomerii, absolvenţii, refugiaţii, străinii care au lucrat în România, persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau detenţie, precum şi persoanele care desfãşoarã activitãţi în mediul rural şi nu realizeazã venituri lunare sau realizeazã venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã beneficiazã, în mod gratuit, de servicii de formare profesionalã.
Serviciile de formare profesionalã se asigurã, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în urmãtoarele situaţii:
a) au reluat activitatea ca urmare a încetãrii concediului pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
b) au reluat activitatea dupã satisfacerea stagiului militar;
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperãrii capacitãţii de muncã dupã pensionarea pentru invaliditate.
Prevederile de mai sus se aplicã în cazul în care cererea este formulatã în termen de 12 luni de la data reluãrii activitãţii persoanelor, o singurã datã pentru fiecare situaţie.
Persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni pânã la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionalã organizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cheltuielile necesare pregãtirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
pageTracker._trackPageview();