Ce drepturi au persoanele care beneficiază gratuit de serviciile de formare profesională?

a) beneficiază de pregãtire teoreticã şi practicã pe toatã durata cursului şi sã susţinã, gratuit, de cel mult douã ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
b) beneficiază de rechizite şi materiale de instruire şi sã primeascã în folosinţã manuale;
c) beneficiază, dacã este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;
d) beneficiaze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, dupã caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasãri în cursul unei luni, dacã nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire, în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregãtire;
e) beneficiază de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventãrii cursului.
Pentru traseele prevãzute mai sus, pentru care nu se elibereazã abonamente, persoanele au dreptul sã beneficieze de decontarea biletelor de cãlãtorie pe mijloacele de transport în comun.
Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire sau locuiesc la o distanţã mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participã la pregãtirea profesionalã sã beneficieze de cazare şi de o sumã de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevãzut de reglementãrile în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului.
Persoanele care beneficiazã de drepturile prevãzute mai sus nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire.
pageTracker._trackPageview();