Prezentare CRFPA

Prin proiectul Forţă de Muncă şi Protecţie Socială, implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, având asistenţa tehnică asigurată de Asociaţia Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC), au fost dezvoltate 5 centre regionale de formare profesională a adulţilor în următoarele locaţii: Călăraşi, Cluj, Dolj, Teleorman, Vâlcea.
Prin proiectul Dezvoltarea Sectorului Social a fost continuat procesul de dezvoltare a capacităţii ANOFM în acest domeniu, prin modernizarea centrelor de formare profesională proprii şi prin crearea celui de al şaselea centru regional de formare profesională a adulţilor Braşov, urmărindu-se asigurarea unor condiţii optime pentru formare profesională în diferite meserii.
Ulterior, în cursul anului 2007 se înfiinţează incă 2 centre regionale de formare profesională a adulţilor, respectiv, CRFPA Mehedinţi şi CRFPA Mureş, în prezent, în structura ANOFM existând 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor (CRFPA) capabile să ofere condiţii moderne de formare profesională în diferite ocupaţii cerute pe piaţa muncii,

Conform prevederilor H.G. nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, centrele regionale sunt unităţi cu personalitate juridică, constituite la nivel regional, care organizează şi realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Toate cele 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor sunt autorizate ca furnizori de formare profesională, în diverse ocupaţii. Lista ocupaţiilor pentru care centrele de formare profesională din structura ANOFM sunt autorizate şi organizează cursuri de formare profesională aici.

Beneficiind de o bază materială adecvată, centrele regionale de formare profesională sunt în măsură să organizeze cursuri de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare a adulţilor la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate. Centrele regionale de formare profesională dispun de săli pentru pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor şi organizează programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.


Centrele regionale furnizează, în principal, următoarele servicii:
a) formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, realizată la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate în domeniul formării profesionale, în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii;
b) informarea şi consilierea profesională;
c) evaluarea şi monitorizarea formarii profesionale;
d) certificarea formării profesionale a persoanelor menţionate mai sus.

Două centre regionale de formare profesională sunt autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe căi nonformale şi informale.
Astfel, dacă sunteţi profesionist şi nu aveţi o diplomă de calificare, atât CRFPA Braşov cât şi CRFPA Cluj şi CRFPA Vâlcea vă stau la dispoziţie pentru evaluarea de competenţe.
În acest mod puteţi obţine Certificatul de Competenţe Profesionale cu recunoaştere naţională. Acest certificat este echivalentul diplomei de calificare obţinute pe căi formale. Lista ocupaţiilor pentru care CRFPA din structura ANOFM sunt autorizate ca centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe căi nonformale şi informale aici.

 

Prezentare CRFPA BRASOV

Prezentare CRFPA CALARASI

Prezentare CRFPA CLUJ

Prezentare CRFPA DOLJ

Prezentare CRFPA MEHEDINTI

Prezentare CRFPA MURES

Prezentare CRFPA TELEORMAN

Prezentare CRFPA VALCEA

pageTracker._trackPageview();