Prezentare generala- Actualizat

Istoric | Conducere | Membrii Consiliului de AdministratieLocalizare pe Harta

Piata muncii a suferit schimbari puternice în ultimul deceniu. Modificarile aparute au creat nevoia unei noi institutii. Una moderna, flexibila cu capacitatea de a raspunde acestor provocari.
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) are în subordine Agenţia Municipiului Bucureşti, 41 de agentii judetene ( în cadrul cărora funcţionează 70 de agentii locale şi 141 puncte de lucru), 8 centre judeţene de formare profesională a şomerilor, 8 centre regionale de formare profesională a adulţilor, precum şi Centrul Naţional pentru Formarea Profesională a Personalului Propriu Râşnov.

Serviciile sale se adreseaza somerilor si agentilor economici.
Principalul sau obiectiv este cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si implicit scaderea ratei somajului.

Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt:

• Institutionalizarea dialogului social în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
• Aplicarea strategiilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
• Aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are urmatoarele atributii principale:
• organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de formare profesionala pentru persoanele neîncadrate în munca;
• orienteaza persoanele neîncadrate în munca si mediaza între acestea si angajatorii din tara, în vederea realizarii echilibrului dintre cerere si oferta pe piata interna a fortei de munca;
• face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al asigurarilor pentru somaj;
• administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;
• propune Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neîncadrate în munca;
• organizeaza serviciile de stabilire, plata si evidenta a ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj;
• implementeaza programe finantate din Fondul Social European;
• elaboreaza, în baza indicatorilor sociali de performanta stabiliti de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale.

pageTracker._trackPageview();