Noutati

Programe de stagiatura

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, are în vedere facilitarea învățării de către absolvenții de învățământ superior direct de la profesioniști încă de la începutul activității lor, în scopul de a ameliora tranziția de la educație la piața muncii cu asigurarea unui nivel decent de securitate socială și a unui loc de muncă de calitate.
Subvenţionarea angajatorilor care încheie un contract de stagiu - angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile acestei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar o sumă egală 2.250 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat în condiţiile Legii nr. 335/2013.

Ucenicia la locul de munca

Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, permite angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii și facilitează integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. Cadrul legislativ privind ucenicia la locul de muncă facilitează încadrarea pe piața muncii prin organizarea de stagii de ucenicie în cadrul cărora formarea profesională a ucenicilor întrunește criteriile de calitate, fiind asigurată de furnizori de formare profesională autorizați.
Angajatorii care încheie un contract de ucenicie în baza acestei legi pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie o sumă egală cu 2.250 lei. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condiţiile prezentei legi.

AtaşamentMărime
Ucenicia 2018.pdf287.38 KB
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();