Preluare în banca de date a dosarelor pentru solicitanţii de locuri de muncă în Germania în domeniul agricol

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează prin Agenţiile Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă în perioada 24.03.2008 - 30 .04.2008 activitatea de preluare în banca de date a dosarelor pentru solicitanţii de locuri de muncă în Germania în domeniul agricol .

Dosarele se vor depune la Agenţiile Locale şi Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Munca şi vor cuprinde următoarele documente:

- Copie paşaport

- Cazier judiciar

- Certificat medical eliberat de un cabinet de medicina muncii conform H.G. 850/2002

- Copie legalizată la notariat a diplomei de studii

- Copie legalizată la notariat a carnetului de muncă integral

- Dovada experienţei în agricultură

- Declaraţie pe proprie răspundere legalizată notarial cu privire la numărul de copii minori aflaţi in întreţinere

- Declaraţie pe proprie răspundere legalizata notarial că nu primiţi pensie de invaliditate

- Adeverinţă de la Serviciul de Asistenţă Socială sau de la Primărie din care să rezulte că aţi notificat intenţia de a lucra in străinătate în cazul în care aveţi copii minori în întreţinere

- CV

- 2 fotografii tip paşaport

pageTracker._trackPageview();