Prevederile referitoare la şomaj ale noilor Regulamente se aplică şi persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente?

Da, prevederile celor două Regulamente europene sunt aplicabile atât salariaţilor, cât şi lucrătorilor independenţi, binenţeles în măsura în care aceştia au fost asiguraţi pentru şomaj.

pageTracker._trackPageview();