Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi- actualizat la 14.04.2011

Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi (conf. art. 48 din Legea nr. 76/2002)

 

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an.

Suma prevazuta se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca.

Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta, cel putin un an de la data acordarii sumei.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programele de pregătire profesională, anterior termenului de un an, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2, şi nu mai pot beneficia de stimulentul financiar menţionat mai sus pentru  o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.


Pentru a beneficia de serviciile noastre, adresati-va agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

 

pageTracker._trackPageview();