Programe de stagiatura

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, are în vedere facilitarea învățării de către absolvenții de învățământ superior direct de la profesioniști încă de la începutul activității lor, în scopul de a ameliora tranziția de la educație la piața muncii cu asigurarea unui nivel decent de securitate socială și a unui loc de muncă de calitate.
Subvenţionarea angajatorilor care încheie un contract de stagiu - angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile acestei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar o sumă egală 2.250 lei, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat în condiţiile Legii nr. 335/2013.

pageTracker._trackPageview();