RECTIFICARE referitoare la Legea nr. 250/2013 MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013

În Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 24 iulie 2013, se face următoarea rectificare:

-la art. II, în loc de:
"Art. II. - (1) Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum şi ale art. III, ale art. IV şi ale art. VI intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art. I pct. 44 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014."
se va citi:
"Art. II. - Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum şi ale art. III, ale art. IV şi ale art. VI intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Astfel, prevederea conform careia se elimina scutirea de la plata contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati în muncă, pe durată nedeterminată, va intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea Legii 250/2013 in Monitorul Oficial.

pageTracker._trackPageview();