Stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor

Angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilite potri¬vit legii, încadrează în muncă elevi şi studenti, beneficiaza de un stimulentul financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare (500 lei). Acesta se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză, pe perioada vacanţei.
Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.
În vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie.
Acte normative : Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor; Hotararea nr. 726 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii mentionate.
Comunicat realizat in cadrul campaniei « Mai informat, mai multe sanse ! »proiect FII INFORMAT ! POSDRU/94/4.1/S/62798

http://www.anofm.ro/files/Trifold-Elevi-Studenti-ANOFM.pdf

pageTracker._trackPageview();