Trebuie să transmit şi alte documente pentru a primi formularul care atestă stagiul de cotizare din România?

Da, cererea prin care dvs. solicitaţi eliberarea formularului respectiv trebuie să fie întotdeauna însoţită de o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului românesc, precum şi de o copie a carnetului de muncă pentru perioadele de activitate desfăşurate până la data de 1 ianuarie 2011. În cazul în care aţi lucrat în România ulterior acestei date, trebuie să prezentaţi copia adeverinţei de vechime de la fostul angajator, sau, după caz, foştii angajatori. Aceste documente sunt absolut necesare pentru identificarea şi cerificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj. Şi nu uitaţi: în cazul în care nu sunteţi în România pentru a ridica personal formularul, în cerere trebuie să indicaţi adresa postală la care doriţi să vă fie expediat acesta.

pageTracker._trackPageview();