Ucenicia la locul de munca

Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, permite angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii și facilitează integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. Cadrul legislativ privind ucenicia la locul de muncă facilitează încadrarea pe piața muncii prin organizarea de stagii de ucenicie în cadrul cărora formarea profesională a ucenicilor întrunește criteriile de calitate, fiind asigurată de furnizori de formare profesională autorizați.
Angajatorii care încheie un contract de ucenicie în baza acestei legi pot primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie o sumă egală cu 2.250 lei. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condiţiile prezentei legi.

AtaşamentMărime
Ucenicia 2018.pdf287.38 KB
pageTracker._trackPageview();