Unde trebuie să mă adresez pentru a obţine unul din aceste documente atunci când membrii de familie au domiciliul în România?

Ca şi în cazul documentelor care certifică perioadele de asigurare realizate în România, solicitarea dvs. pentru formularul E 302 va fi adresată direct agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa, sau va fi adresată ANOFM folosind modalităţile şi coordonatele indicate mai sus.

pageTracker._trackPageview();